W przyszłym roku na szeroki rynek

Dzisiaj NetWorks! – joint venture Polskiej Telefonii Cyfrowej i PTK Centertel – koncentruje się na dwóch kluczowych projektacj, dla których została powołana do życia przez swoich właścicieli: modernizacji i utrzymania obu sieci radiowych. Jak się odnaleźć pomiędzy dwoma wielkimi, i konkurującymi między sobą, udziałowcami i jakie sa plany rozwoju spółki rozmawiamy z jej szefami: Andrzejem Drzewieckim i Leszkiem Lisem

Publikacja: 23.05.2013 07:00

W przyszłym roku na szeroki rynek

Foto: ROL

rpkom.pl: – NetWorkS! jest nowym typem przedsiębiorstwa na polskim rynku telekomunikacyjnym. Przez profil i genezę powstania. Żeby zatem wyrobić sobie i czytelnikom opinię, co oznacza dla rynku powstanie spółki – kogo postrzegać, jako potencjalnego konkurenta?

Andrzej Drzewiecki, członek zarządu ds. operacyjnych: – Jesteśmy firmą usługową świadczącą usługi operatorom sieci T-Mobile i Orange. Bezpośredniej konkurencji dzisiaj w ogóle nie mamy.

Leszek Lis, członek zarządu ds. sieci: – I tak będzie do czasu, kiedy głównym obszarem działania będą usługi na rzecz właścicieli: zarządzanie sieciami T-Mobile i Orange oraz ich uwspólnianie. Kiedy zrealizujemy kluczowe punkty tych projektów, zaczniemy się bardziej otwierać na rynek. Dzisiaj nie szukamy aktywnie nowych partnerów, czy zleceń.

Andrzej Drzewiecki: – Wszystkie siły skoncentrowane są na realizacji podstawowych projektów. To są unikalne przedsięwzięcia w skali co najmniej Europy. Nikt tego jeszcze w ten sposób i na taką skalę nie robił.

– A EverythingEverywhere? Wasz daleki kuzyn…

Andrzej Drzewiecki: – Tam jest inny model biznesowy współpracy operatorów, a ich sieci telekomunikacyjne w innym stanie rozwoju. Tam infrastruktury jest więcej, ale w naszym przypadku w grę wchodzi jeszcze niemal całkowita jej modernizacja.

Leszek Lis: – W niespełna trzy lata modernizujemy infrastrukturę budowaną przez lat kilkanaście. Dodam jeszcze stosunkowo krótki czas naszego projektu, równoległą do modernizacji likwidację 3 tys. lokalizacji, wdrożenie sieci UMTS900 itp. Takiego przedsięwzięcia do tej pory na rynku nie było.

Pomimo, że doświadczeń z współdzieleniem infrastruktury znalazłoby się sporo, zwykle ograniczały się do wież i masztów, czasem też systemów antenowych i teletransmisji. Współdzielenia elementów aktywnych na taką skalę nikt jeszcze nie próbował.

Andrzej Drzewiecki: – Nie zapominajmy o drugim kluczowym przedsięwzięciu. Dzisiaj utrzymujemy największą radiową infrastrukturę sieci komórkowych w Polsce, bo obie wciąż działające sieci Orange i T-Mobile oraz rosnącą sieć współdzieloną. Jest to w sumie 13 tys. nadajników.

– Uwspólnianie sieci. NetWorkS! realizuje wszystkie zadania a koledzy z Orange i T-Mobile przyjeżdżają tylko, aby sprawdzić parametry sieci?

Leszek Lis: – Takie proste to nie jest. My jesteśmy odpowiedzialni za rozwój sieci radiowej, czyli nadajniki, kontrolery agregujące ruch i teletransmisję do nadajników realizowaną za pomocą radiolinii. Po stronie każdego z dwóch operatorów pozostaje obsługa połączeń, czyli utrzymanie central, agregacja po światłowodach oraz sieć szkieletowa.

Modelowo proces wygląda w ten sposób, że w danym okresie (zwykle około tygodnia) operujemy na klastrze około 20-30 nadajników nowej, skonsolidowanej sieci. Modernizujemy i konfigurujemy sprzęt – nadajniki, kontrolery i radiolinie. Operatorzy dostarczają transmisję światłowodową, do której my podłączamy dany klaster. Realizujemy kilka klastrów tygodniowo.

– Czy koniec realizacji tego projektu będzie oznaczało konieczność redukcji zatrudnienia w spółce?

Andrzej Drzewiecki: – Nasze umowy z T-Mobile i Orange mają charakter długoterminowy, co stabilizuje sytuację spółki w długim okresie.

Leszek Lis: – Dotychczasowe doświadczenia rynku telekomunikacyjnego pokazują, że bezustanna ewolucja technologii i wymagań co do wydajności sieci generuje stały popyt na usługi rozwoju. Zarówno ze strony naszych właścicieli, jak i – w przyszłości – innych podmiotów. Z tego co wiem, do dzisiaj nie podjęte zostały jeszcze decyzje o alokacji pasma dla zwycięzców przetargu na częstotliwości 1800 MHz, ale przy budowie sieci LTE kompetencje NetWorkS! na pewno znajdą zastosowanie.

– A inne potencjalne przedsięwzięcia?

Leszek Lis: – Oczywiście istnieją i są planowane. Mówiąc o nich mówilibyśmy jednak o planach naszych właścicieli do czego nie czujemy się uprawnieni. Z pewnością istnieją dla NetWorkS! obszary wzrostu poza dzisiaj realizowanymi projektami, a zasady działania spółki dają pole, aby je co najmniej przeanalizować.

– Czyli do 2014 r. podstawowym projektem jest modernizacja i uwspólnianie?

Andrzej Drzewiecki: – Nie jedynym, ponieważ od początku nadzorujemy sieci naszych właścicieli. I to samo w sobie stanowi duży obszar naszej działalności.

Leszek Lis: – Nie zapominałbym o samym procesie tworzenia NetWorkS!, który choć nie spektakularny, był jednak bardzo ważny i złożony. Trzeba było utworzyć jedną organizację i jeden 800-osobowy zespół, sumując dwa odrębne do tej pory składy, dwa odrębne komplety procedur, kultur, polityk korporacyjnych, czy przyzwyczajeń.

– Jakiś przykład?

Leszek Lis: – Długo by mówić o wszystkich. Choćby z obszaru techniki: ustalenia jakiego rodzaju standardów instalacyjnych używa się na lokalizacjach nadajników, czy jaka ma być standardowa konfiguracja stacji bazowej. Bo w obu spółkach wyglądało to trochę inaczej. Dbaliśmy o to, aby tworzyć mieszane zespoły z dawnych pracowników obu firm, aby nie było partykularyzmów i żeby zachęcać do dzielenia się wiedzą.

– Rozkład zespołu NetWorkS! pomiędzy dawne T-Mobile i dawny Orange był równy?

Andrzej Drzewiecki: – Mniej więcej. Ponadto od chwili utworzenia spółki zatrudniliśmy kilkadziesiąt osób na zasadzie normalnej rekrutacji zewnętrznej.

Poza podstawowym pionem technologicznym musieliśmy zorganizować funkcje wsparcia takie jak księgowość, finanse, czy HR i opracować zasady ich działania (częściowo zawarte to zostało w umowie spółki). Jesteśmy w pełni samodzielnym podmiotem gospodarczym.

– A jak wygląda wykorzystanie przez was sił zewnętrznych partnerów?

Andrzej Drzewiecki: – NetWorkS! koncentruje się na planowaniu, budowie i utrzymaniu sieci radiowej. To nasza specjalność. Posiłkujemy się wyspecjalizowanymi firmami, jeżeli chodzi o utrzymanie i naprawy infrastruktury technicznej, klimatyzacji i zasilania.

– Tak to wyglądało w T-Mobile i Orange?

Andrzej Drzewiecki: – Modele trochę się różniły

– Zakończyliście już wszystkie procesy związane z budową firmy i integracją zespołu?

Andrzej Drzewiecki: – W większości tak, choć oczywiście, jak w każdej organizacji będą kontynuowane projekty HR. Rozpoczęliśmy projekt tworzenia kultury organizacyjnej oraz zdefiniowaliśmy i zakomunikowaliśmy wartości, jakimi chcemy, aby firma się kierowała. Przeprowadziliśmy już w tym zakresie warsztaty obejmujące kadrę zarządzającą. W kolejnych etapach sukcesywnie obejmą wszystkich pracowników.

– Chyba nie tak prosto odnaleźć się pomiędzy dwoma takimi właścicielami, jak T-Mobile i Orange, tak specyficznej spółce jak NetWorkS!?

Andrzej Drzewiecki: – Dajemy sobie radę.

Leszek Lis: – Mamy szczegółowo ustalone zasady corporate governance z dokładną specyfikacją kompetencji rady nadzorczej i jej poszczególnych komitetów oraz zarządu spółki, progów decyzji i odpowiedzialności tych ciał. Istnieje oczywiście długoterminowa strategia i półroczne plany działania, z których zarząd jest rozliczany przez radę nadzorczą.

– Cele są zapewne raczej operacyjne, niż finansowe?

Leszek Lis: – Jeżeli przez cele operacyjne rozumie pan np. uruchomienie danej ilości nadajników radiowych, to tak.

Andrzej Drzewiecki: – Oczywiście ważne są także koszty działania i efektywność spółki, tym bardziej, że jest podmiotem celowym. Powołanym właśnie dla obniżenia bazy kosztowej naszych właścicieli.

– Dziękujemy za rozmowę.

rozmawiał Łukasz Dec

rpkom.pl: – NetWorkS! jest nowym typem przedsiębiorstwa na polskim rynku telekomunikacyjnym. Przez profil i genezę powstania. Żeby zatem wyrobić sobie i czytelnikom opinię, co oznacza dla rynku powstanie spółki – kogo postrzegać, jako potencjalnego konkurenta?

Andrzej Drzewiecki, członek zarządu ds. operacyjnych: – Jesteśmy firmą usługową świadczącą usługi operatorom sieci T-Mobile i Orange. Bezpośredniej konkurencji dzisiaj w ogóle nie mamy.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Telekomunikacja
Amazon wprowadza darmowy abonament telefoniczny. Cios w operatorów komórek