Firma DisplaySearch, zajmująca się badaniami rynku urządzeń IT i telco, prognozuje, że roczna sprzedaż urządzeń mobilnych z segmentu tabletów będzie stanowić 60 proc. całkowitej sprzedaży komputerów przenośnych.

W trwającym roku na rynku pojawi się ponad 100 milionów więcej takich sprzętów niż w 2012 roku. Zgodnie z przewidywaniami, sprzedaż tabletów będzie nieustannie rosła, a w 2017 roku osiągnie pułap sprzedaży 534 milionów co stanowić będzie około 76 proc. całego rynku mobilnych komputerów.

W odniennej sytuacji na koniec tego roku będą ultrabooki, które stanowić będą 4 proc. wszystkich nowych urządzeń, które znalazły uznanie w oczach konsumentów. Sytuacja tego segmentu jest jednak dość stabilna. Sumarycznie sprzedanych zostanie około 19 milinów takich cienkich i lekkich komputerów, czyli niewiele więcej niż rok wcześniej. Zapowiedzi wskazują, że w ciągu najbliższych 5 lat sprzedaż wzrośnie o 250 proc. i osiągnie 50 milionów sztuk, co stanowić będzie 7 proc. globalnego rynku.

Negatywny scenariusz kreowany jest dla producentów notebooków. Tegoroczne 160 milionów sprzedanych egzemplarzy jest wynikiem niższym o ponad 20 proc. od osiągniętego przed rokiem. Jest to kolejny przykład malejącego zainteresowania takimi urządzeniami. W perspektywie pięcioletniej sprzedaż notebooków spadnie do 112 milionów egzemplarzy rocznie, co stanowić będzie 16 proc. rynku.