Telekomunikacja Polska opublikowała z dawna oczekiwaną przez operatorów alternatywnych (przede wszystkim Netię) ofertę na ciemne, optyczne włókna magistralne, dzięki którym będą mogli oni skorzystać z dzierżawy podpętli abonenckiej, czyli budować własną sieć VDSL na bazie hurtowej usługi LLU, lub też własną instalację FTTH.

Nie jest to oferta regulowana (tej brak od dwóch lat), tylko komercyjna propozycja TP. Pierwsze, na razie nieoficjalne przyjęcie przez rynek, jest powściągliwe i mało entuzjastyczne. Wiadomo, że altneci będą się starali ją renegocjować. Dzisiaj nie odpowiadają im. m.in. stawki za udostępnienie linii optycznej (szczególnie osiedlowej i budynkowej) oraz sposoby korzystania z oferty.

TP proponuje opłaty w wysokości ponad 1500 zł opłaty instalacyjnej i ponad 100 za km ciemnego włókna miesięcznie. Lokalny odcinek pętli od splittera do abonenta miałby kosztować ponad 200 zł opłaty aktywacyjnej i poniżej 20 zł miesięcznej opłaty. Altneci chcieliby uniknąć konieczności kupowania od TP lokalnej pętli światłowodowej i budować ją we własnym zakresie (ich zdaniem: taniej).

W ofercie dla architektury FTTC (technologia ADSL) brakuje – oczekiwanej przez altnetów – usług udostępnienia miejsca na ich DSLAM-y w szafach ulicznych TP oraz usługi zasilania ich urządzeń. Altneci argumentują, że sadowienie szafy obok szafy oraz doprowadzanie do obu zasilania jest nieekonomiczne.

Jeżeli uda się dopracować porozumienie, to na rynku można się spodziewać większej podaży konkurencyjnych w stosunku do TP usług VDSL i FTTB/FTTH.