UKE: wewnętrzna komisja zajmowała się przetargiem z 2007 r. To koniec sporu? [nowe2]

Publikacja: 05.09.2018 14:32

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikował dziś wyniki procedury, która – jak można przypuszczać – zakończyć miałaby według UKE spory o częstotliwości z zakresu 1800 MHz rozdysponowane w przetargu w 2007 r. (posiadaczem rezerwacji jest dziś spółki Aero2 z grupy Cyfrowy Polsat).

UKE poinformował, że przeprowadził „czynności niezbędne do usunięcia naruszeń stanowiących przyczynę unieważnienia przetargu”, który to przetarg – jak nakazał sąd – unieważnił w ubiegłym roku.

Jak wynika z komunikatu, prezes UKE Marcin Cichy 22 czerwca powołał specjalną komisję, która obradowała od 3 lipca do 4 września i powtórzyła czynności wykonane w 2007 r., przy rozpatrywaniu ofert otrzymanych w przetargu na częstotliwości z zakresu 1800 MHz.

Komisja wzięła pod uwagę ofertę złożoną przez Polską Telefonię Cyfrową (dziś T-Mobile Polska) i opublikowała listę startujących wraz z punktacją, którą otrzymali. Oferta PTC zajęła 4. miejsce.

„Wskutek przeprowadzenia czynności niezbędnych do usunięcia naruszeń stanowiących przyczynę unieważnienia przetargu nie doszło do zmiany jego wyników, co oznacza, iż podmioty, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i stały się podmiotami wyłonionymi po Przetargu, tj.:

1) CenterNET S.A. (obecnie Aero2 sp. z o.o.)

2) TOLPIS sp. z o.o. (obecnie Aero2 sp. z o.o.), który został podmiotem wyłonionym w miejsce CenterNET S.A., na skutek jego rezygnacji z uzyskania rezerwacji częstotliwości,

w dalszym ciągu pozostają podmiotami wyłonionymi uprawnionymi do uzyskania rezerwacji częstotliwości rozdysponowanych w unieważnionym Przetargu” – brzmi część komunikatu UKE.

Dzisiejszy komunikaty UKE jest o tyle zaskakujący, że UKE już raz – za czasów Anny Streżyńskiej – próbował w analogiczny sposób naprawić przetarg, którego rozstrzygnięcia skutecznie zaskarżył T-Mobile Polska. Rozpatrzył ponownie oferty pod względem formalnym, dopuścił ofertę PTC (mimo braku parafki na jednej ze stron) do drugiego etapu, a potem ogłosił wynik w niezmienionym brzmieniu.

W efekcie odwołań PTC/T-Mobile sąd nakazał przetarg unieważnić w całości, a nie w części.

– Żaden z wyroków sądów zapadłych w sprawie przetargu na pasmo 1800 MHz z 2007 r. nie nakazywał Prezesowi UKE powtórzenia przetargu z 2007 r., a jedynie jego unieważnienie – twierdzi biuro prasowe UKE.

– Przeprowadzenie postępowania służącego naprawieniu uchybień popełnionych w przetargu z 2007 r. stanowi natomiast wykonanie obowiązku płynącego wprost z przepisów prawa (art. 118d ust. 4 – 6 Pt). W wyniku tych czynności nie doszło do zmiany wyników unieważnionego przetargu, co oznacza, że brak jest podstaw do podejmowania przez Prezesa UKE jakichkolwiek dalszych czynności w sprawie. W szczególności w mocy pozostają wydane po przetargu rezerwacje – informuje urząd.

T-Mobile Polska zapowiada dalsze kroki prawne. – Sprawa przetargu toczy się już ponad 11 lat i do tej pory nie została ostatecznie rozwiązana. Sądy w swoich decyzjach wielokrotnie wyraźnie wskazywały, że przetarg powinien zostać unieważniony i przeprowadzony od początku w całości. To jedyne możliwe, zgodne z werdyktem i prawem rozstrzygnięcie i takich właśnie działań należy oczekiwać ze strony Prezesa UKE. Po przeanalizowaniu materiału będziemy podejmować kolejne kroki prawne – mówi Małgorzata Rybak Dowżyk, dyrektor departamentu komunikacji korporacyjnej T-Mobile Polska.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikował dziś wyniki procedury, która – jak można przypuszczać – zakończyć miałaby według UKE spory o częstotliwości z zakresu 1800 MHz rozdysponowane w przetargu w 2007 r. (posiadaczem rezerwacji jest dziś spółki Aero2 z grupy Cyfrowy Polsat).

UKE poinformował, że przeprowadził „czynności niezbędne do usunięcia naruszeń stanowiących przyczynę unieważnienia przetargu”, który to przetarg – jak nakazał sąd – unieważnił w ubiegłym roku.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu