Takie wnioski płyną z raportu Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 r., jaki na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadziła Pracownia Badań Społecznych. W ubiegłym roku do korzystania wyłącznie z telefonii mobilnej przyznawało się blisko 39 proc. respondentów, podczas gdy 44 proc. korzystało zarówno z komórki, jak i telefonu stacjonarnego. W ubiegłym roku sytuacja niemal się odwróciła. Z linii stacjonarnej i bezprzewodowej korzystało 41 proc. respondentów, ale tylko z komórki o 3 pkt. procentowe więcej (44 proc.) Dla porównania korzystanie wyłącznie z linii stacjonarnej deklarowało w 2008 r. 14 proc. Polaków, a w 2009 r. już tylko 10,5 proc.

Z badań PBS wynika, że zasięg telefonii ruchomej (85 proc.) w 2009 r. był  w Polsce już niemal o dwie trzecie wyższy od zasięgu telefonii stacjonarnej (51 proc.) Dosyć zaskakujące okazały się wyniki badania, jeżeli chodzi o zadeklarowanego przez respondentów operatora usług komórkowych z jakich korzystają. Prawie 39 proc. badanych wskazało na sieć Orange, 30 proc.na Plusa, a tylko 26 proc. na korzystanie z usług Ery. Tymczasem po trzecim kwartale 2009 r. udziały operatorów infrastrukturalnych w rynku pod względem aktywnych kart SIM wyglądała następująco: Orange – 31 proc., Plus – 32 proc., Ery – 30 proc., a Playa – 7 proc.

Korzystanie z usług internetowych zadeklarowało w 2009 r. prawie 58 proc. respondentów, czyli 4,5 proc. więcej, niż rok wcześniej. PBS przeprowadził badanie na próbie 1,6 tys. respondentów metodą wywiadów bezpośrednich.

[link=http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=168&news_id=5050&layout=3&page=text]Prezentacja z raportu i raport PBS w serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej[/link]