[b]Ministerstwo Infrastruktury[/b] organizuje w piątek „okrągły stół szerokopasmowy”, który ma być elementem promocji idei rozbudowy polskiej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem środków z unijnych funduszy strukturalnych. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele urzędów marszałkowskich, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców sprzętu ([b]Cisco[/b], [b]NSN[/b]) oraz instytucji publicznych ([b]Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelarii Premiera Rady Ministrów[/b]).

Jak mówi minister [b]Magdalena Gaj[/b], resort chce poinformować środowisko, jak wygląda stan regulacji rynku telekomunikacyjnego, dowiedzieć się, czego branża jeszcze oczekuje w tym zakresie. Wedle wiceszefowej resortu infrastruktury „piłka” jest obecnie po stronie operatorów telekomunikacyjnych i władz samorządowych, które powinni jak najszybciej podjąć inwestycje infarstrukturalne, ponieważ coraz mniej czasu pozostało na wykorzystanie funduszy strukturalnych. Ministerstwo chce zachęcać do rozmów i kooperacji sferę komercyjną i publiczną.