– Mogliśmy sądzić, że w piśmie z zeszłego tygodnia pan Miroslav Rakowski – pozostając przy swoim negatywnym zdaniu odnośnie ugody [Sferii z rządem RP w związku z blokiem częstotliwości 850 MHz – przyp.rpkom.pl], do czego absolutnie ma prawo – wycofał się przynajmniej z oskarżeń korupcyjnych. Ponieważ pan Rakowski nie jest w stanie jednoznacznie i stanowczo stwierdzić, czy podtrzymuje czy nie swoje oskarżenia korupcyjne, to w dniu wczorajszym Sferia skierowała do prokuratury wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pana Miroslava Rakowskiego, prezesa zarządu T-Mobile Polska – poinformowała dzisiaj Sferia.

W swoim doniesieniu operator powołuje się na art. ?212 § 2 Kodeksu karnego, czyli pomówienie „innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej” z wykorzystaniem środków masowego komunikowania.

Po zawarciu ugody przez Sferią Miroslav Rakowski w wywiadzie udzielonym Dziennikowi Gazecie Prawnej zasugerował „transfer majątku państwowego do prywatnej firmy”. Na czym to miałoby dokładnie polegać – w wywiadzie nie powiedział.

W ubiegłym tygodniu Sferia poinformowała, że dostała od Miroslava Rakowskiego list z wyjaśnieniami, który zinterpretowała, jako odwołania tych sugestii. Cały ostatni weekend T-Mobile dementowała tę interpretację.

Cały spór toczy się o ugodę Sferii z rządem Polski, na mocy której ten zobowiązała się do zamiany technicznie ograniczonej rezerwacji pasma ‚850’, jakim od ponad 10 lat dysponuje Sferia, na blok 2 x 5 MHz w paśmie dywidendy cyfrowej, co uszczupli zasoby jakie w tym roku będą przedmiotem aukcji, do której szykują się wszyscy operatorzy komórkowi.