Firma Infratel została nowym operatorem infrastruktury na obszarze pilotażu Łodzkiej Regionalej Sieci Szerokopasmowej. Infratel zmieni w tej roli firmę Tele B, z której usług  zarząd woj. łódzkiego zrezygnował po roku.

Zadania Infratela będą obejmować: zarządzanie, konserwację i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej oraz świadczenie z jej wykorzystaniem usług hurtowych na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych działających lub mogących działać na obszarze projektu pilotażowego.

Budowa  ŁRST rozpczęła się od  projektu pilotażowego, który objął  pięć gmin: Zgierz, Wartkowice, Dalików, Łęczyca oraz Parzęczew. Pilotaż różnił się od docelowej sieci tym, że internet jest tam dostarczany drogą radiową, a nie poprzez łącza światłowodowe. W zeszłym roku do zarządzania tą siecią  wyłoniono operatora infrastruktury, którym została spółka Tele B. Teraz zadanie to przypadło Infratelowi.