– Podwojenie statystycznej prędkości łączy dostępowych powoduje podniesienie wartości PKB o 0,3 proc. – wynika z badań przeprowadzonych przez Ericssona i firmę doradczą Arthur D. Little w 33 krajach OECD (w tym w Polsce).

Wzrost ten jest po części bezpośrednim efektem inwestycji infrastrukturalnych i aktywizacji branży telekomunikacyjnej w procesie podnoszenia prędkości łączy dostępowych oraz efektem „z szybkiej poprawy efektywności w gospodarce”, a także „indukowanego, wywołanego zmianami w sposobach wykonywania pracy i procesach w społeczeństwie na wszystkich poziomach. Ten efekt indukowany jest najbardziej trwały i może stanowić nawet jedną trzecią wspomnianego wzrostu PKB.”

Jak szacują autorzy badania roczny wzrost PKB o 0,3 proc. w krajach OECD wart jest 126 mld dolarów.