Wybrano zarząd w powołanaj wczoraj Fundacji Niezłomni, która za cel stawia sobie podniesienie świadomości i zwiększenie zaangażowania społeczeństwa przeciwko kradzieżom i dewastacjom infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej i kolejowej.

Prezesem został Rafał Zieliński z Netii, a w skład zarządu jako członkowie weszli: Katarzyna Zalewska-WojtuśPolskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (zrzeszającego przedstawicieli branży energetycznej), Marek Suchowolec z Izby Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Piotr Marciniak z KIKE oraz Piotr Kończarek z Telekomunikacji Polskiej.