Dzisiaj Urząd Komunikacji Elektronicznej uzgadniał z Ministerstwem Infrastruktry szczegóły projektu o rozwoju usług i sieci szerokopasmowych. Po ukończeniu tych ustaleń projekt trafi do Rady Ministrów. Na Komitet Stały być może w przyszłym tygodniu, a na posiedzenie rządu w kolejnym. Po rządowej aprobacie zostanie skierowany jako formalny projekt pod obrady sejmu Sejmu. Przygotowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej projekt ma na celu m.in. uproszczenie procedur związanych z uzyskiwaniem zgód na inwestycje budowlane oraz zaliczenie usług i inwestycji telekomunikacyjnych do katalogu zadań własnych samorządów. Nowe regulacje mają poprawić absorbcję środków unijnych, jakie można przeznaczyć na budowę infrastruktury. UKE liczy na „rewolucję w inwestycjach” telekomunikacyjnych.