[b]Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji[/b] oraz [b]Urząd Komunikacji Elektronicznej[/b] nie porozumiały się w sprawie wspólnego prowadzenia tzw.[b] projektu systemowego[/b], czyli doradztwa skierowanego do samorządów budujących infrastrukturę szerokopasmową – dowiedział się rpkom.pl.

Pod koniec października obie instytucje [link=http://www.rp.pl/artykul/554232.html]usiadły do rozmów[/link]. Ich tematem było ewentualne przejęcie części projektu (związanej z 7. osią priorytetową Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) przez MSWiA (projekt systemowy dla osi 8. miał pozostać w UKE).

Jak poinformowała rpkom.pl [b]Anna Streżyńska[/b], prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, nie oznacza to ostatecznego pogrzebania projektu systemowego. – Ktoś go wreszcie musi uruchomić, chyba że jako kraj nie rozumiemy wagi tych inwestycji – stwierdziła Streżyńska.