Tylko 48 z 678 przestępców zatrzymanych za kradzież infrastruktury telekomunikacyjnej w 2013 r. odbywa karę w więzieniu – wynika z danych firm telekomunikacyjnych, które  monitorują takie przypadki. Według Fundacji Niezłomni, która stawia sobie za cel walkę z tym zjawiskiem, to duży problem dla zarządców infrastruktury, gdyż przestępcy, przebywający na wolności nadal kradną, narażając zdrowie i życie osób postronnych.

Dlatego też Fundacja Niezłomni lobbuje za wprowadzeniem rozwiązań prawnych, które doprowadzą do bezgotówkowego handlu złomem powyżej określonej kwoty. Podmioty zrzeszone w Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawiskom kradzieży i dewastacji infrastruktury przygotowały wstępny projekt rozwiązań legislacyjnych. Został on skierowany do konsultacji. Jednym z konsultowanych punktów jest wskazanie kwoty, powyżej której miałby się odbywać obrót bezgotówkowy.