Operator sieci satelitarnej wraz z niemiecką firmą Eusanet testują hybrydowe stacjonarno-satelitarne rozwiązanie dostępowe. DSLAM lokalnej sieci ADSL/VDSL dołączony jest do szkieletu satelitarnym łączem na transponderach Eutelsatu.

Rozwiązanie umożliwia dostarczenie usługi szerokopasmowej o przepływności 16 Mb/s (z wykorzystaniem osieciowania ADSL) lub 30 Mb/s (VDSL) wraz z usługą głosową oraz telewizyjną. Sieć została wybudowana dla mieszkańców siedmiu gmin wokół Niederstetten w południowo-zachodnich Niemczech.

W rozwiązaniu wykorzystana została istniejąca miedziana sieć POTS, do której nie opłacało się do tej pory podciągnąć linii optycznej do „zasilenia” DSLM. Jej rolę ma spełnić link w sieci satelitarnej. Wdrożenie ma charakter pilotażowy, a ponadto w 50 proc. finansowane jest z kasy landu Badenia-Wirtembergia.

Eusanet jest firmą wyspecjalizowaną w świadczeniu usług telekomunikacyjnych (także detalicznych) z wykorzystaniem technologii satelitarnych. Dysponuje własną stacjonarną infrastrukturą telekomunikacyjną i samo dzierżawi pojemności na satelitarnych transponderach.

Niedawno Eusanet poinformował o podobnym wdrożeniu w miejscowości Gelenberg w Nadrenii Palatynacie, także z wykorzystaniem satelitarnego backhaulu w sieci Eutelsatu. Cena usługi 30 Mb/s wynosi tam 25 euro.