Komisja Europejska rozpoczęła projekt badawczy, którego celem jest stworzenie europejskiej mapy realnych prędkości łączy dostępowych. Na jej zlecenie firma SamKnows zrealizuje pomiary poprzez łącza dostępowe 10 tys. ochotników ze wszystkich państw Unii (i trzech pozaunijnych państw dla porównania: Chorwacji, Islandii, Norwegii). Statystycznie więc w każdym z krajów monitorowanych będzie ok. 300 łączy dostępowych.

Brytyjska firma będzie udostępniać urządzenie pomiarowe, które uczestnicy testu będą podłączać do swoich linii dostępowych. Urządzenie, promowane pod nazwą Whitebox, to specjalnie oprogramowany router szerokopasmowy TP-Link z punktem dostępowym WiFi. Urządzenie zastępuje na czas testów router stosowany wcześniej przez abonenta.

Warunkiem udziału w badaniu jest korzystanie przez ochotnika z dostępu „jednego z czołowych dostawców” w danym kraju.

– Projekt będzie prowadzony w ciągu najbliższych trzech lat. Komisja Europejska opublikuje pierwszy raport prawdopodobnie w I połowie 2012 roku. Potem publikowane będą roczne raporty – mówi Alex Salter, szef i współzałożyciel SamKnows.