Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rozstrzygnęła przetarg na dzierżawę cyfrowych łączy telekomunikacyjnych dla jednostek terenowych policji w województwie małopolskim. Postępowanie miało charakter otwarty. Było podzielone na 17 części. Wszystkie wygrało Orange Polska.

Tylko w czterech przypadkach narodowy operator trafił na konkurentów, m.in. w Zakopanem. Łącznie za obsługę małopolskiej policji Orange Polska otrzyma 2,35 mln zł brutto. Umowy będą obowiązywały dwa lata.

Zamawiający zastrzegł jednak możliwość wypowiedzenia całości lub części umowy dzierżawy łączy „w związku z zainicjowaniem przez Komendę Główną Policji w Warszawie procedury migracji systemu łączności Policji garnizonu małopolskiego do Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego nr 112 (OST 112)”.