Krakowski Comarch został partnerem organizacji Next Generation Mobile Networks Alliance (NGMN), która jest globalną inicjatywą wiodących międzynarodowych operatorów komórkowych mającą na celu wprowadzanie innowacji w zakresie mobilnych sieci szerokopasmowych.

NGMN prowadzi m.in. projekt „Next Generation Converged Operations Requirements” (NGCOR). Głównym jego założeniem jest uproszczenie zarządzania siecią i obniżenie jego kosztów, poprzez standaryzację interfejsów pomiędzy infrastrukturą telekomunikacyjną a systemami OSS. Będzie to pierwszy projekt, w który zaangażuje się Comarch po wstąpieniu do NGMN. Comarch będzie wspierał organizację w definiowaniu wymagań dla takich obszarów, jak: planowanie i optymalizacja sieci, zarządzania zasobami sieciowymi (inventory) i konfiguracją sieci, jak również zapewnienie jakości usług (service Assurance).

NGMN Alliance została założona w 2006 roku przez wiodących międzynarodowych operatorów sieci komórkowych. Jej celem jest zapewnienie, że standardy w zakresie infrastruktury sieci nowej generacji, platform usługowych oraz urządzeń, będą spełniać wymagania operatorów. Organizacja wyznacza ta m.in. kierunki rozwoju dla mobilnych sieci szerokopasmowych, w zakresie technologii LTE i EPC oraz ich ewolucji.