Moody’s: agresywna polityka finansowa właścicieli Play obniży elastyczność telekomu przy aukcji LTE

Publikacja: 31.07.2014 07:53

Moody’s Investors Service przyznał nowym, 5,5-letnim instrumentom dłużnym (PIK Toggles) operatora sieci Play wstępny rating na poziomie (P)Caa1. Oznacza to, że na razie – przed dokładną lekturą dokumentacji firmy – ocenia inwestycję w papiery emitowane przez PLAY Topco jako wysoce ryzykowną dla inwestorów. Gdyby Play popadł w tarapaty finansowe, szanse na odzyskanie środków mieliby oni znikome w związku z tym, że posiadacze wcześniej wyemitowanych obligacji mają przed nimi pierwszeństwo w kolejce do odzyskania pieniędzy.

Agencja wycofała ratingi grupy z Play Holdings 2 na Play Topco, jako, że ta ostatnia firma jest obecnie spółką-matką telekomu położoną najwyżej w strukturze powiązań. Agencja przyznała PLAY Topco rating typu CFR (corporate family rating) na poziomie B2, a rating określający rentowność papierów w przypadku niemożności spłaty długu przez firmę (PDR) na B1-PD.

Są one niższe niż dla Play Holdings 2. Moody’s podaje trzy powody obniżki:

* wzrost zadłużenia grupy w związku z emisją PIK Notes Toggles; wskaźnik dług netto/EBITDA firmy wzrośnie do 5 z 3,7 przed transakcją i nie zmieści się w przedziale 3,5-4,2, które agencja uważa za odpowiednie dla spółki aby móc nadawać jej lepszy rating (B1);

* wdrożenie przez właścicieli bardziej agresywnej strategii finansowej niż wcześniej oczekiwana;

* większa ekspozycja Play na ryzyka kursowe w związku z tym, że emitowane papiery są denominowane w euro, a spółka zarabia w złotych;

Moody’s potwierdził natomiast rating B1 dla obligacji o nominale 600 mln euro i 130 mln zł zapadających w 2019 r., a wyemitowanych przez Play Finance 2, a także rating B2 dla papierów o nominale 270 mln euro Play Finance 1.

Zdaniem agencji, jest prawdopodobne, że obsługa papierów obniży finansowe możliwości Play, a co za tym idzie także jego elastyczność w czasie aukcji częstotliwości 800/2600 MHz, której firma oczekuje bądź pod koniec 2014 roku, bądź – co bardziej prawdopodobne zdaniem zarządu – w 2015 roku.

Z drugiej strony agencja uważa, że dotychczasowe wyniki Play były dobre, wypadały w zgodzie lub nieco przekraczały zabudżetowane plany, a co za tym idzie, spółka powinna szybko obniżać zadłużenie.

Do słabych stron Playa Moody’s zalicza:

* mały rozmiar i koncentrację na polskim rynku

* model biznesowy koncentrujący się na usługach komórkowych podczas gdy zdaniem analityków model zintegrowany jest lepszy;

* ryzyka kursowe

* niepewność wyniku aukcji LTE

* agresywną politykę finansową właścicieli

* przewidywania Moody’s, że udziałowcy będą nadal korzystać z finansowej elastyczności Play i zadłużać firmę do 4,7-krotności EBITDA.

Z kolei wśród mocnych stron spółki jest jej historia wyników, lepsze perspektywy polskiego rynku w zestawieniu z innymi rynkami Europy, oczekiwana stabilizacja otoczenia regulacyjnego w Polsce, możliwość szybkiego obniżenia zadłużenia, rosnące przepływy gotówkowe i płynność.

Moody’s przewiduje, że rating dla nowych instrumentów dłużnych Play będzie utrzymany. Jak tłumaczy, spodziewa się bowiem, że spółki szybko obniży i utrzyma wskaźnik dług netto/EBITDA między 4,2 a 5, a jednocześnie będzie wypracowywać dodatnie przepływy finansowe.

Co zmieniłoby rating dla Play Topco? Do podniesienia ratingu skłaniałaby Moody’s realizacja biznes planu P4, w tym obniżenie i ustabilizowanie wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej 4,2. Agencja uważa jednak, że taki scenariusz może się nie ziścić, ponieważ w dokumentach dotyczących zadłużenia spółki zagwarantowano właścicielom elastyczność finansową.

Z kolei do obniżenia ratingu skłaniać będzie Moody’s ewentualne osłabienie operacyjnych wyników Playa bądź zwiększenie zadłużenia netto spółki w związku z polityką wynagradzania właścicieli do powyżej 5,0-krotności EBITDA.  Podobnie działać będzie obniżenie płynności finansowej firmy.

Moody’s Investors Service przyznał nowym, 5,5-letnim instrumentom dłużnym (PIK Toggles) operatora sieci Play wstępny rating na poziomie (P)Caa1. Oznacza to, że na razie – przed dokładną lekturą dokumentacji firmy – ocenia inwestycję w papiery emitowane przez PLAY Topco jako wysoce ryzykowną dla inwestorów. Gdyby Play popadł w tarapaty finansowe, szanse na odzyskanie środków mieliby oni znikome w związku z tym, że posiadacze wcześniej wyemitowanych obligacji mają przed nimi pierwszeństwo w kolejce do odzyskania pieniędzy.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości