Operator poinformował o kolejnej emisji obligacji. W ciągu ostatnich dwóch dni TP wymitowała papiery wartościowe o wartości 546 mln zł. Objęły je spółki zależne z grupy TP: PTK Centertel, TP Emitel oraz ORE. – Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP – podał w komunikacie operator. Łączne zadłużenie TP z tytułu emisji obligacji w ramach tego programu wyniosi 1,8 mld zł. Poza programem emisji obligacji na polskim rynku kapitałowym TP emituje również euroobligacje nominowane w euro. Łączna wartośc tego programu wynosi 1,5 mld euro, a do sierpnia br. operator wyemitował obligacje o wartości 700 mln euro.