Giełdowy fundusz pożyczył jej 4,95 mln zł z terminem spłaty do końca bieżącego roku. Pożyczki oprocentowane są na podstawie wskaźnika WIBOR 3-miesięczny, do którego NFI Midas dolicza 1 proc. marży. Celem pożyczki jest sfinansowanie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej CenterNetu.

Operator funkcjonuje dzięki umowie o roaming krajowy z Polską Telefonią Cyfrową. Dysponuje również częstotliwością 1800 MHz . Wedle rejestrów UKE do 9 października bieżącego roku otrzymał 3 pozwolenia radiowych na nadajniki tej sieci ulokowane w Toruniu.