Konsorcjum firm Ericpol i NTT Systems zbudje sieć radiową  i dostarczy komputery dla wykluczonych cyfrowo w mazowieckiej gminie Szelków, ktora realizuje projekt w ramach działania 8.3 POIG.

Wysokość środków pozyskanych przez gminę Szelków na projekt to 2 ,8 mln zł. Jego realizacja przewidziana jest do października 2020 r. W ciągu najbliższych 12 miesięcy konsorcjum Ericpol  i NTT System  skupi się na budowie infrastruktury, by dostarczyć Internet do domów wszystkich beneficjentów.

– Obecnie pracujemy nad planem radiowej sieci telekomunikacyjnej, który umożliwi takie zlokalizowanie wież radiowych, aby zmaksymalizować zasięg Internetu w Gminie. W połowie roku chcemy postawić pierwszy maszt na budynku szkoły – mówi Szymon Nowakowski, kierownik projektu z firmy Ericpol.