Łódzki operator telekomunikacyjny poinformował o zestawieniu łącza transmisji danych do poznańskiego punktu wymiany ruchu PIX.

We współpracy z innymi łódzkimi ISP TPnets.com zestawił kupioną od TK Telekom transmisję 1 Gb po włóknie światłowodowym do własnego przełącznika w węźle telekomunikacyjnym ulokowanym na Uniwersytecie Ekonomicznym przy Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu.

Tam TPnets.com abonuje od PIX port 1 Gb. Poprzez ten węzeł oferuje m.in. możliwość zakupu globalnego tranzytu IP, czy też peering z lokalnymi operatorami z Wielkopolski. Rozwiązanie ma charakter alternatywny (lub zapasowy) do usług hurtowych dostępnych w Warszawie, do której TPnets.com, także we współpracy z innymi łódzkimi ISP, już wcześniej zestawił połączenie.

Nabywcy łącza teletransmisyjnego do Poznania przewidują rychłą modernizację łącza do 10 Gb. Przedsięwzięcie jest elementem projektu Tanie Łącze, czyli projektu hurtowego zakupu teletransmisji prowadzonego przez Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej. Polega on na współdzieleniu kosztów łącza przez eksploatujących je ISP na podstawie określonego algorytmu.