Narodowy operator, razem z Wojskowymi Zakładami Łączności NR 1 oraz firmą TTcomm, podpisał umowę ramową na dzierżawę usług satelitarnych z Centralnym Węzłem Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej. Łączna wartośc podpisanych umów, to 10,16 mln zł.

W ramach zleceń wykonawcy będą świadczyli na rzecz polskiej armii usługi w zakresie: dzierżawy segmentu satelitarnego dla stacji VSAT, zabezpieczenia systemu satelitarnego dla potrzeb funkcjonowania PKW (polskich kontygentów wojskowych), satelitarnego dostępu do sieci internet, satelitarnego dowiązania obiektów oddalonych do wydzielonej sieci transmisji danych oraz zabezpieczenia systemu satelitarnego na terenie Polski. Umowy podpisano na trzy lata. Nie wiadomo jaka część wartości kontraktu przypadnie na każdy z trzech podmiotów.

Telekomunikacja Polska wygrała również przetarg otwarty (miała jednego rywala) ogłoszony przez Izbę Skarbową w Poznaniu. Dotyczy świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie łączności stacjonarnej (w tym zestawienie trzech internetowych symetrycznych łączy 100 Mb/s) dla zamawiającego oraz urzędów skarbowych woj. wielkopolskiego. Wartość dwuletniej umowy wynosi 0,92 mln zł brutto. Budżet przygotowany przez zamawiającego miał wartość 1,62 mln zł brutto.

Usługi telefoniczne w jednostkach Izby świadczyły do tej pory: Telekomunikacja Polska, Netia, Crowley, Mediatel 4B, TelePolska, GTS Energis.