Telekomunikacja Polska była zobowiązana do świadczenia usługi powszechnej, jako operator wyznaczony, do dnia 8 maja. Dzisiaj Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport z realizacji przez TP tej usługi.

Zdaniem UKE z raportu (przygotowanego przez Audytela) wynika, iż model świadczenia usługi powszechnej jest nieefektywny. Z tego powodu Prezes UKE nie podejmie wskazania operatora zobowiązanego do jej świadczenia do czasu nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego (i UKE, i Ministerstwo Infrastruktury optuje za ustawową zmianą i liberalizacją zasad świadczenia usługi powszechnej). UKE i TP mają ustalić zasady podtrzymania i świadczenia usług objętych klauzulą powszechności na zasadzie przejściowej do czasu zmiany przepisów prawnych i zasad świadczenia usługi powszechnej.

Od dłuższego czasu rynek telekomunikacyjny spodziewa się rozstrzygnięcia sprawy dopłaty do kosztu netto usługi powszechnej, należnej TP. Od 2007 r. operator składa w tej sprawie jeszcze nie rozstrzygnięte wnioski do UKE. Skumulowana wartość oczekiwanej opłaty za lata 2006-2009 przekracza 800 mln zł. Audyt biegłego obniżył ją do 536 mln zł. Dla UKE stanowi to jednak tylko przesłankę. Wciąż nie wiadomo, jaką sumę ostatecznie przyjmie UKE. Sumę, na której ok. połowy składają się konkurencyjni operatorzy telekomunikacyjni. Urząd odkłada z dnia na dzień decyzję w tej sprawie.