Jak podały firmy, ma to być pierwsze wdrożenie tego typu rozwiązań w tak dużym mieście (we Wrocławiu mieszka kilkaset tysięcy osób). Firmy będą współpracować przy rozwiązaniach wspierających zarządzanie oświetleniem ulicznym i ułatwiających znalezienie wolnego miejsca parkingowego.

Powstanie też aplikacja pokazująca jakość powietrza. „Dzięki opomiarowaniu wrocławskich parków, będzie można w każdej chwili sprawdzić gdzie powietrze jest najmniej zanieczyszczone i wybrać najlepsze miejsce na spacer czy piknik” – podano.

Wrocławskie smart city wykorzysta istniejącą infrastrukturę miejską, komunalną, energetyczną i telekomunikacyjną oraz sieć czujników.

W projekcie wykorzystana zostanie sieć Plus, a konkretnie rozwijana przez nią technologia Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) dostarczona w ramach rozwiązania Ericsson Radio System.

Ericsson zastosuje też rozwiązania, które wprowadził np. w holenderskim Tilburgu i amerykańskim Dallas