Pracownik Telekomunikacji Polskiej ponownie został wybrany na wiceprezesa [link=http://www.broadband-forum.org/index.php]Brodband Forum[/link], organizacji operatorów oraz dostawców technologii, której celem jest kreowania rozwoju technologii szerokopasmowej. Na konferencji we Florencji na szefa organizacji wybrany został Tom Starr z amerykańskiego ATT&T. Andrew Malis z Verizona, podobnie jak Marcin Drzymała, został ponownie wiceprezesem organizacji.

  Marcin Drzymała pracuje w TP od 2003 r. (od początku kariery zawodowej) w dziale R&D (systemy dostępowe) operatora. Zajmowała się funkcjonowaniem sieci ADSL. Od 2008 r. działa w zarządzie Broadband Forum. Organizację tę założono w 1994 r. Obecnie liczy blisko 200 członków. Przez wiele lat jej prace koncentrowały się nad rozwojem technologii DSL. Na początku dekady Broadband Forum zaczęło zajmować się rozwojem również innych technologii dostępowych (GPON).