Tauron idzie z internetem na południe

Katowicki koncern energetyczny zbuduje szerokopasmową sieć dostępu do internetu w siedmiu regionach na południu kraju.

Publikacja: 09.11.2018 11:25

Tauron idzie z internetem na południe

Foto: Bloomberg

– Budowa szerokopasmowego internetu oznacza zaangażowanie naszej grupy w bezprecedensowy program rozwoju cywilizacyjnego Polski. Jest to jednocześnie rozszerzenie aktywności biznesowej na nowe obszary – tłumaczy Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Dzięki inwestycjom realizowanym w ramach programu operacyjnego „Polska cyfrowa” (POPC) dostęp do szybkiego internetu zyska 601 szkół i ponad 102 tysiące klientów.

Tysiące kilometrów

Spółka zbuduje sieci światłowodowe o długości ponad 5 tysięcy kilometrów. Powstaną one na terenie obszarów: oświęcimskiego, rybnickiego, wałbrzyskiego A i B, sosnowieckiego, katowickiego i tyskiego, krakowskiego i tarnowskiego, w miejscach, w których nie było wcale internetu lub jakość sygnału nie pozwalała na efektywne korzystanie z sieci. To tzw. białe plamy, których likwidacja jest celem POPC. Na realizację inwestycji Tauron otrzymał 187 mln zł dofinansowania. Zgodnie ze złożonymi wnioskami sięga ono ok. 75 proc. środków kwalifikowanych na potrzeby budowy sieci światłowodowej FTTH (Fiber To The Home – światłowód do domu), a także rozwoju usług dostępu do internetu szerokopasmowego. Dofinansowanie obejmuje obszary określone jako białe plamy.

Celem programu w skali całego kraju jest zapewnienie możliwości dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s dla gospodarstw domowych i co najmniej 100 Mb/s dla szkół. To pierwsze tak duże wsparcie finansowe z funduszy europejskich przeznaczone na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej.

Z kolei Tauron po zakończeniu budowy światłowodu stanie się właścicielem dwukrotnie dłuższej sieci niż obecnie. To zapewni realną szansę na to, by zarabiać na usługach internetowych. – W wyniku przystąpienia do konkursu POPC i realizacji projektów Tauron Obsługa Klienta rozpocznie działalność biznesową jako operator dostępu do usług hurtowych na istniejącej infrastrukturze światłowodowej i zbuduje sieć szkieletową na wybranych obszarach konkursowych znajdujących się w zasięgu działalności grupy. 7 listopada b.r. spółka ogłosiła postępowanie na budowę sieci szerokopasmowej w ramach projektu POPC na wybranych obszarach.

Efekt synergii

Model biznesowy zostanie oparty na portfelu usług skierowanych do operatorów detalicznych – mówi Andrzej Grochowalski, wiceprezes ds. IT w Tauron Obsługa Klienta.

Sieć została zaprojektowana z uwzględnieniem już istniejącej infrastruktury energetycznej Tauronu. Uwzględnia sieci niskiego i średniego napięcia, bliską odległość od światłowodów znajdujących się w punktach GPZ (czyli w stacjach elektroenergetycznych) i dostępną kanalizację teleinformatyczną. Projekt zakłada wykorzystanie dofinansowania w celu uzyskania synergii z istniejącą obecnie infrastrukturą światłowodową.

Dzięki temu klienci indywidualni Taurona zyskają szerokopasmowy i niezawodny transfer między urządzeniami przesyłowymi. Zapewni im stabilny dostęp do telefonu, telewizji i internetu z szybkością do 1000 Mb/s. Obecnie usługami świadczonymi na sieciach światłowodowych FTTH w Polsce objętych jest jedynie około 4 proc. abonentów.

To nie koniec inwestycji w sieci szerokopasmowe. Właśnie uruchomiono kolejny nabór, dzięki któremu inwestycje z POPC obejmą pozostałe tereny niewyłonione w poprzednich edycjach. Środki przeznaczone na ten cel to ponad 143 mln zł. Na projekty operatorów Centrum Projektów Polska Cyfrowa czeka do 11 stycznia 2019 r.

Materiał powstał we współpracy z firmą Tauron

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu