… 52 mld funtów – wynika z analizy firmy badawczej Analysys Mason przygotowanej na zamówienie brytyjskiego rządu.

Firma badawcza wyceniła zastosowanie zasobów częstotliwości do różnego typu usług i sieci. 60 proc. powyższej wartości przypadło na spektrum dla dostępowych sieci mobilnych, a 20 proc. na radiodyfuzję. Pośród pozostałych zastosowań wyróżniono  częstotliwości WiFi, zasoby na których działają radiolinie, czy łącza satelitarne.

Mobilne sieci radiowe generują dodatkowo popyt na urządzenia i usługi wart 20 mld funtów rocznie i utrzymujących 75 tys. miejsc pracy. Dla segmentu radiodyfuzji te wartości wynoszą odpowiednio 16 mld funtów i 40 tys. miejsc pracy.

Analysys Mason ocenia, że od 2006 r. kiedy prowadzone było w Wielkiej Brytanii podobne badanie wartość rynkowa zasobów radiowych w telekomunikacji wzrosła o 25 proc. Analitycy firmy badawczej przewidują dalszy jej wzrost. Zwracają uwagę na możliwość komercjalizacji nielicencjonowanych pasm radiowych dla takich technologii, jak WiFi i RFID.

Impact of radio spectrum on the UK economy and factors influencing future spectrum demand