Włoski narodowy telekom opublikował trzyletnią strategię działania, która zakłada między innymi obniżenie poziomu wynagrodzenia akcjonariuszy z kwoty 900 mln euro do kwoty 450 mln euro rocznie. Jednocześnie do 2015 r. zamierza zainwestować w sumie 16 mld euro.

Telecom Italia zamierza inwestować w sieć stacjonarną o standardzie NGA i do 2015 r. pokryć nią 35 proc. włoskich gospodarstw domowych. Drugim celem inwestycji jest sieć 4G. Na dwóch innych kluczowych dla grupy rynkach – Brazylii i Argentynie – TI także zamierza inwestować w rozwój infrastruktury sieciowej i IT.

Redukcja dywidendy ma jednak na celu przede wszystkim poprawę wyników finansowych m.in. poprzez redukcję zadłużenia. W 2010 r. przekraczało ono 30 mld euro. Do końca bieżącego roku ma spać poniżej 27 mld euro, a do 2015 r. być nie wyższe, niż 2-krotność wyniku EBITDA.

Poprawie wyniku finansowego ma posłużyć także redukcja kosztów, która do 2015 r. ma wynieść 1,3 mld euro rocznie.

Plany redukcji dywidendy ogłosiło w ciągu minionych miesięcy także wiele innych europejskich telekomów, m.in. KPN, Telefonica, France Telecom, Telekom Austria, czy Deutsche Telekom. To samo zrobiła także Telekomunikacja Polska.