– List intencyjny o współpracy, jaki wczoraj podpisaliśmy z Telefonią Dialog, Ericssonem i Budimeksem ma charakter otwarty. Jesteśmy otwarci na nowych partnerów, np. operatora infrastruktury, jaka zostanie wybudowana w ramach regionalnych programów operacyjnych – powiedział podczas trwającego w Warszawie VIII Forum Usług Szerokopasmowych Paweł Żytecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami w Netii.

Partnerzy tworzącego się konsorcjum nie podjęli jeszcze strategicznej decyzji, w jakim modelu – od strony technicznej i komercyjnej – zarządzana byłaby sieć, w którą zamierzają się zaangażować. Jeden z pomysłów, to że zajmie się tym Ericsson, lub wspólnie powołana przez partnerów spółka celowa. Drugim, że będzie się tym zajmował nowy partner, który mógłby dołączyć do konsorcjum (choć w tym przypadku dla Ericssona i tak przewidziana byłaby rola operatora technicznego sieci).

– Mamy nadzieję, że na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku samorządy będą gotowe z ostateczną koncepcją całego przedsięwzięcia i przetargu. Im szybciej to się stanie, tym lepiej dla wszystkich, ponieważ ostateczne decyzje wpłyną na model działania takich partnerów, jak nasze konsorcjum, bo na przykład wybór modelu BDO [build, transfer, operate – przyp.rpkom.pl] oznacza konieczność poczynienia pewnych przygotowań formalnych – powiedział Paweł Żytecki. Zawiązujące się konsorcjum jest obecnie zainteresowane udziałem w projektach Polski Wschodniej oraz w projekcie województwa mazowieckiego.

– Podkreślamy i postulujemy, aby nowe sieci były rzeczywiście otwarte, co nie oznacza tylko formalnych zapisów, ale również odpowiednie stawki hurtowe, wystarczające dla wszystkich chętnych zasoby w kanalizacji, obiektach kolokacyjnych, wystarczające zasoby elektroenergetyczne. Naszym zdaniem już na etapie przetargów powinna być zdefiniowana minimalna liczba operatorów, którzy będą mogli skorzystać z kompletu niezbędnych produktów. Naszym zdaniem minimum, to trzech operatorów: zasiedziały, alternatywny, lokalny – powiedział Paweł Żytecki.

rpkom.pl jest partnerem medialnym VIII Forum Usług Szerokopasmowych