Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, nadzorująca ruch lotniczy nad Polską, ogłosiła przetarg na budowę nowego systemu łączności.

Kontrakt obejmuje wykonanie projektu, budowę i dostarczenie urządzeń cyfrowej sieci telekomunikacyjnej wraz z systemem zarządzania i dodatkowym wyposażeniem w 10 lokalizacjach.

Rozwiązanie (oprócz Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym) funkcjonować będzie we wszystkich cywilnych portach lotniczych w Polsce. Realizacja projektu (łącznie ma potrwać 700 dni) podzielona będzie na dwa etapy. Pierwszym zostanie objęta warszawska centrala oraz lotniska w Gdańsku i Szczecinie. W drugiej fazie system zostanie uruchomiony w pozostałych portach.

Wadium, które muszą wnieść firmy zainteresowane realizacją umowy, określono na 100 tys. zł. To pozwala szacować wartość inwestycji na ponad 3 mln zł. Oferty w przetargu (ma charakter otwarty) można składać do 2 grudnia.