Strony ustaliły wstępnie cenę nabycia na 7,5 mln zł. Zgodnie z oświadczeniem Maksimum, Polkomtel – póki co – nie przewiduje skorzystania z przysługującego mu prawa pierwokupu sprzedawanego przedsiębiorstwa, ale ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po ustaleniu i przedstawieniu warunków transakcji. Zgodnie z ustaleniami stron listu intencyjnego negocjacje zakończą się do dnia 28 lutego 2010 r. Tego dnia wygasa także ważność listu intencyjnego.

Na koniec września 2009 r. grupa Tella prowadziła 47 punktów Plusa, 117 sklepów Ery i 76 placówek Play. Podstawa działalności Tella to jednak 249 salonów Orange, od współpracy z którym diler zaczynał swoją działalność na rynku komórkowym.