Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa poinformowała dziś o oficjalnym wyborze operatora Infrastruktury. Zostało nim konsorcjum spółek HFC Operator oraz Telekomunikacji Wielkopolskiej.

„Dziś, po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentacji przetargowej, władze spółek podpisały siedmioletnią umowę koncesyjną. Zgodnie z jej zapisami, Operator Infrastruktury zobowiązany jest do utrzymania, nadzoru, zarządzania i eksploatacji sieci telekomunikacyjnej powstałej w ramach Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, w szczególności do zapewniania efektywnego dostępu hurtowego dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych” – podała WSS.

W ramach umowy OI płacić będzie WSS czynsz gwarantowany – niezależny od osiąganych przychodów – oraz czynsz zmienny.

WSS będzie dostępna na zasadach niedyskryminujących i równych dla wszystkich operatorów. Konsorcjum jako Operator Infrastruktury  będzie mogło świadczyć wyłącznie usługi hurtowe na rzecz operatorów telekomunikacyjnych, w szczególności operatorów sieci ostatniej mili.

„Ceny oraz pozostałe warunki będą ustalone zgodnie z zasadą niedyskryminacji (oznacza to zakaz stosowania jakichkolwiek preferencji dla jakiegokolwiek operatora) i podlegać będą  zatwierdzeniu przez Urząd Kontroli Elektronicznej oraz kontroli Komisji Europejskiej” – podano.