BEREC, europejska organizacja krajowych urzędów regulacyjnych, opublikował raport o strukturze stawek MTR w Europie w styczniu bieżącego roku. Polska ze stawką 2,01 eurocenta za minutę plasowała się o 22 proc. poniżej średniej arytmetycznej dla krajów Unii Europejskiej na poziomie 2,58 eurocenta, ale nieznacznie powyżej średniej ważonej (z uwzględnieniem liczby abonentów, których dotyczą poszczególne stawki MTR) na poziomie 1,90 eurocenta.

Najniższe stawki MTR w UE obowiązują we Francji (0,84 eurocenta) i w Danii (1,07 eurocenta), a najwyższe w Szwajcarii (6,34 eurocenta) i Luksemburgu (8,55 eurocenta). W większości krajów obowiązują równe dla wszystkich operatorów stawki, chociaż asymetria wciąż jest m.in. w Szwajcarii, na Cyprze, we Francji, czy Włoszech.

Ze stawką 1,22 eurocenta Polska należy także do piątki krajów o najniższej stawce terminacyjnej na SMS. Średnia arytmetyczna dla UE wynosiła w styczniu 2,87 eurocenta, najwyższa stawka 5,70 eurocenta (Szwajcaria), a najniższa – 0,63 eurocenta (Cypr). Relatywnie niskie stawki (poniżej średniej UE) obowiązują w Polsce także na terminację stacjonarną w sieci operatora zasiedziałego.