Niebawem trzy fundusze inwestycyjne ogłoszą wezwanie na kontrolny pakiet akcji Netii – informuje agencja Reutera. Wedle jej źródeł pośród tych instytucji jest znany z inwestycji na rynku telekomunikacyjnym fundusz Innova Capital oraz instytucja finansowa powiązana z P4, operatorem sieci Play. Reuters nie informuje, czy chodzi o fundusz, w który P4 miałoby się samo zaangażować kapitałowo (co wydaje się mało prawdopodobne), czy któryś z jej bezpośrednich (Tollerton Investments, Novator), lub pośrednich właścicieli.

Dzisiaj Netię kontrolują fundusze  Third Avenue Management oraz SISU Capital, które przejmowały kontrolę nad spółkę przy cenie akcji na poziomie 2,5 zł. Dzisiaj akcje Netii kosztują ponad 6,5 zł.

Oświadczenie Netii:

Zarząd stwierdza, że w różnych okresach w ciągu ostatnich miesięcy różne fundusze private equity wyrażały zainteresowanie nabyciem akcji Spółki. Zarząd Netia S.A. jest gotów pozytywnie rozważyć prośby o dopuszczenie do badania Spółki przez wiarygodnych inwestorów, jeśli uznałby to za leżące w długofalowym interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

W chwili obecnej, żadne badanie przedsiębiorstwa Spółki nie jest prowadzone i nie jest ustalony termin żadnego takiego badania.