Jedenaście firm odpowiedziało na ogłoszenie Urzędu Marszałkowskiego woj. warmińsko-mazurskiego dotyczące rozpoczęcia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru operatora infrastruktury dla projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w regionie.

Chęć udziału w dialogu technicznym wyraziło 11 podmiotów z branży telekomunikacyjnej: TK Telekom, Polkomtel, ADIMO sprl Bruxelles, firmy działające wspólnie (Alcatel Lucent Polska, Hawe oraz TP Teltech), Ericsson, Energo-Tel, GTS Poland, Nokia Siemens Networks, ATM. Dwa wnioski, które wpłynęły po wskazanym w ogłoszeniu terminie, nie były rozpatrywane (BT Poland oraz TP Emitel).

Dialog techniczny ma na celu pozyskanie informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowywaniu opisu przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego. Województwo chce w ten sposób zapoznać sie z najlepszymi, najkorzystniejszymi oraz najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi i technologicznymi.

Teraz przedstawiciele komisji organizującej dialog techniczny będą się spotykać z zainteresowanymi przedsiębiorstwami