Niemiecka sieć komórkowa Vodafone poinformowała o zawarciu porozumienia z Deutsche Telekom o zakupie hurtowych usług szerokopasmowych w technologii VDSL. Regulowany dostęp umożliwi sieci komórkowej sprzedaż dostępu 50 Mb/s i świadczenie usług TV.

W pierwszej fazie DT udostępni partnerowi VDSL w modelu bitstream access. Na bazie takiego dostępu Vodafone zacznie sprzedawać usługi TV i VoD z własnej platformy. Na podstawie doniesień prasowych trudno ocenić, czy będzie to klasyczne IPTV (co teoretycznie jest możliwe), czy technologia streamingowa. Po wdrożeniu przez DT vectoringu Vodafone będzie korzystał z dostępu ok. 100 Mb/s.

Od 2016 r. operator zmieni poziom dostępu regulowanego na DSLAM IP (warstwa druga) po medium ethernetowym, co umożliwi mu kształtowanie oferty i lepsze zarządzanie ruchem. Vodafne już dzisiaj korzysta z produktów hurtowych DT w sieci ADSL, dzięki którym także oferuje usługi wideo.

Po latach wojny o dostęp do sieci VDSL niemiecki operator narodowy coraz chętniej udostępnia ją partnerom. Umowa z Vodafonem nastąpił niedługi po analogicznym porozumieniu z O2. W zamian za korzystną hurtową stawkę partnerzy DT zobowiązują się do gwarantowanych zakupów linii NGA.