Europejska Grupa Regulatorów (ERG) [link=http://erg.ec.europa.eu/whatsnew/index_en.htm]rozpoczyna konsultacje[/link] na temat efektywnej konkurencji na rynku zaawansowanych (ang. high end) usług telekomunikacyjnych dedykowanych najczęściej dużym firmom i korporacjom. ERG chce sprawdzić, czy ta kategoria odbiorców usług telekomunikacyjnych może wybierać pomiędzy dostawcami, i czy są oni w stanie zapewnić serwis na odpowiednio wysokim poziomie i z gwarancją jakości. W praktyce ERG interesują usługi transmisji danych (i głosu) dla przedsiębiorstw o rozproszonej lokalizacji lub ulokowane w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

ERG chce zdefiniować specyficzny rynek usług dla biznesu w odróżnieniu od rynku usług dla klienta indywidualnego, jak również zbadać dostępność hurtowych usług sieciowych operatorów zasiedziałych, a także komercyjną dostępność usług sieciowych operatorów alternatywnych. Zbada także, czy tradycyjne rynki właściwe – LLU, BSA, linii dzierżawionych – wystarczają, aby zapewnić konkurencję na rynku korporacyjnym.

ERG czeka na opinię wszelkich zainteresowanych tym tematem podmiotów do 1 lutego 2010.