MNI podpisało aneks do umowy sprzedaży Mobilkinga z powiązaną personalnie spółką MoCoHub, na mocy którego strony rezygnują z uzyskania zgody na transakcję ze strony Polskiej Telefonii Cyfrowej, jako warunku zawieszającego wykonanie umowy. MNI i MoCoHub podają, że na zgodę PTC – operatora udostępniającego infrastrukturę sieci Mobilking – czekają już przeszło 3 miesiące. Jednocześnie MNI zbyła za 1,5 mln zł prawa do sfinalizowania umowy przejęcia Mobilkinga na rzecz swojej spółki zależnej MNI Telecom.