Główny Urząd Statystyczny przedstawił raport przedstawiający wskaźnik cen towarów i usług w Polsce w czerwcu 2014 roku. Największy wpływ na jego kształt mieli operatorzy komórkowi, którzy – tłumaczy urząd – na początku lata wprowadzali do ofert nowe lub odświeżone taryfy.

Ceny klasyfikowane jako „łączność” wzrosły w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 2,4 proc., co podwyższyło złożony wskaźnik CPI o 0,13 pkt proc.. Ceny usług operatorów komórkowych wzrosły według wyliczeń GUS o 2,5 proc.

wsp. ziu