44 proc. Polaków ma smartfony, co oznacza, że  pod względem penetracji tymi urządzeniami nasz kraj  osiągnął poziom średniej dla Europy z 2013 r. – wynika z badania TNS.

Od dwóch lat wskaźnik penetracji przyrasta dla Polski mniej więcej o jedną trzecią: na początku 2012 r. było to 25 proc., a w styczniu 2013 r. 33 proc. Jeśli tempo utrzyma się, na początku 2015 r. powinniśmy osiągnąć poziom prawie 60 proc. – prognozuje TNS.

Wzrosła też świadomość konsumentów w Polsce. W ubiegłorocznym badaniu 14 proc.użytkowników nie było świadomych tego, że ich urządzenia to smartfony. Teraz praktycznie już prawie wszyscy odróżnia je od zwykłych komórek – 41 proc. użytkowników deklaruje, że ma smartfon (rok temu było to 19 proc.).

Popularność smartfonów jest silnie zróżnicowana w zależności od wieku. Wśród najmłodszych badanych (15–19 lat) trzy czwarte osób używa smartfonów. Wraz z wiekiem użytkowników udział ten maleje do mniej więcej połowy w grupie czterdziestolatków (52 proc. w grupie 40–49 lat). Powyżej 50. roku życia następuje silniejszy spadek, jednak nawet w grupie 60+ prawie co dziesiąty badany (9 proc.) korzysta ze smartfona.

W 2013 roku 46 proc. posiadaczy smartfonów korzystało z aplikacji mobilnych. To o 31 proc. więcej niż w roku poprzednim. Z drugiej jednak strony więcej osób deklaruje całkowity brak zainteresowania aplikacjami. W roku 2012 z aplikacji nie korzystał co czwarty użytkownik smartfona, w roku 2013 już co trzeci.