Nie jest jasne, czy akcjonariusze Sferii: Juvel i Bithell Holdings wycofali z Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego w Paryżu pozew przeciwko Skarbowi Państwa. Docierają do nas sygnały, że tak się do tej pory nie stało.

Sferia odmówiła odpowiedzi, tłumacząc, że nie może wypowiadać się za akcjonariuszy.

Spytaliśmy o stan sprawy Prokuratorię Generalną, która w tym postępowaniu dokonuje czynności prawnych w imieniu Skarbu Państwa.

– Dotychczas w postępowaniu strony złożyły Wezwanie na arbitraż, Odpowiedź na Wezwanie na arbitraż oraz korespondencję dotyczącą zawieszenia postępowania – podał rpkom.pl rzecznik Prokuratorii, Paweł Dobroczek.

Zastrzegł, że Prokuratoria Generalna nie bierze udziału w wykonaniu/realizacji ugody akcjonariuszy z rządem.