Konsorcjum Qumaka i firmy T4B zainkasuje 12,5 mln zł brutto za budowę platformy lokalizacyjnej dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej. UKE  wybrał ofertę tego konsorcjum w przetargu na rozbudowę Platformy Informacyjno-Lokalizacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD).

Przetarg miał charakter otwarty. Startowały w nim łącznie cztery podmioty (konsorcja). W pierwszym rozdaniu najlepszą okazała się oferta złożona przez Wasko. Jej wartość wynosiła 9,7 mln zł. Cena nie była jednak jedynym kryterium wyboru. Zamawiający pod uwagę brał też „względy merytoryczne”. Miały one 40-proc. wagę.

Konsorcjum Qumaka z T4B wniosło odwołanie do wyboru UKE do Krajowej Izby Odwoławczej o rewizję przetargu. KIO nakazała UKE ponowną weryfikację złożonych ofert. Przy drugim podejściu najlepszą okazała się oferta Qumaka/T4B. W pokonanym polu, oprócz Wasko, pozostał jeszcze Comarch (wartość oferty wynosiła 10,72 mln zł) oraz konsorcjum SII i Outboksu (16,29 mln zł).

Warto przypomnieć, że konsorcjum Qumaka i T4B było, na postawie umowy z jesieni 2009 r., wykonawcą PLI CBD. Projekt pochłonął 15,19 mln zł.

Modernizacja, którą planuje UKE, ma potrwać do końca tego roku. Ma uprościć przenoszenie numerów w sieciach teleinformatycznych operatorów stacjonarnych i mobilnych.