indeks_spolek

NR KRS: 296146

Dane finansowe i operacyjne

Zarząd i dane teleadresowe w zasobach KRS

(do 2007 r. Spółka z o.o. pod KRS 69083)