GTS Central Europe (GTS) rozszerzył swoją sieć światłowodową DWDM włączając do niej Mińsk na Białorusi. Stało się możliwe dzięki współpracy  z firmą Beltelecom.

Operator podkreśla, że trasa „licząca 600 km łączy bezpośrednio Warszawę z Mińskiem i jest najkrótszą drogą między Europą Zachodnią a Rosją”.

Przy budowie nowego odcinka sieci operator wykorzystał technologię pozwalając osiągnąć maksymalną przepustowość rzędu 8Tbps. Według GTS pozwala to świadczyć usługi transmisji danych charakteryzujące się małymi opóźnieniami w Europie Środkowej, a także na Białorusi i w Rosji.