Młodzi Europejczycy uważają Internet za najbardziej wiarygodne źródło informacji – wynika z najnowszego raportu Telefonica Global Millenial Survey. Według globalnego badania, obejmującego także Polskę, aż 49 proc. osób z Europy Środkowo-Wschodniej korzysta z Internetu, poszukując danych na temat najnowszych wydarzeń. To znacznie lepszy wynik, niż w przypadku telewizji (33 proc.) i prasy (12 proc.).

Z badania wynika, że laptopy posiada już 72 proc. przedstawicieli pokolenia Y z Europy Zachodniej, a Europy Środkowo-Wschodniej – 64 proc. Globalnie, 76 proc. z badanych przedstawicieli Generacji Y posiada smartfony. W Europie Zachodniej jest to 79 proc. osób, a w Środkowo-Wschodniej mniej, bo 60 proc. Co jednak ciekawe, według badaczy, korzystanie z internetu zajmuje osobom z Europy Środkowo-Wschodniej aż 6 godzin dziennie – o godzinę więcej, niż młodym z Zachodu.

Badacze wyróżnili także grupę „liderów pokolenia Y”. To osoby, które uznały w wywiadach, że świetnie znają się na technologii, wierzą w szanse czynienia zmian w swoim otoczeniu, a także widzą możliwości wprowadzania własnych rozwiązań i skutecznych inicjatyw w swoim kraju. Polska wśród 27 badanych krajów zajęła 12. Miejsce, z 14 proc. liderów w całej badanej populacji.

Badanie „Global Millenial Survey” dotyczące przedstawicieli „pokolenia Millenium” przeprowadzone zostało przez firmę Telefonica we współpracy z Financial Times. Wnioski oparto na 12 tys. wywiadów z respondentami pochodzącymi z 27 krajów, w tym Polski. Wszyscy badani mieścili się w grupie wiekowej 18-30.