Komisja Europejska przyjęła wstępny plan kolejnej fazy regulacji czeskiego rynku stacjonarnego, jaki przestawił jej czeski urząd regulacyjny (Cesky Telekomunikacny Urad), ale zaleciła pilną obserwację konkurencji na rynku posczczególnych platform telekomunikacyjnych. CTU planuje nowe zasady regulujące dostęp do miedzianej i światłowodowej infrastruktury operatora zasiedziałego Telefonica O2 Czech Republic (dawniej Cesky Telecom). KE zwróciła uwagę, że choć TO2 rzeczywiście kontroluje jedyną ogólnokrajową sieć, posiada 87-proc. udział w ogólnej liczbie miedzianych i optycznych dostępów, to jednak lokalnie silnie konkuruje z operatorami kilku typów sieci. 22 proc. czeskiego rynku dostępowego należy do operatorów telewizji kablowej (głównie UPC), a 33 proc. do operatorów beprzewodowych sieci stacjonarnych (w tym sieci WiFi). Na xDSL, czyli realnie sieć TO2, przypada 38-proc. udział w rynku,

Komisja przyznała, że wobec udziału TO2 w krajowym dostępowym rynku detalicznym jest zasadne, to CTU powinno monitorować, czy nie ma powodów do zdefiniowania nowych rynków geograficznych, na których sytuacja konkurencyjna jest odmienna. Komisja wskazała przy tym na szybki rozwój sieci FTTx przez operatorów alternatywnych, którzy raportowali 125 tys. użytkowników na koniec 2009 r. wobec 7,5 tys. abonentów linii optycznych w sieci TO2.