W Brukseli dziś rano rozpoczęło się pierwsze doroczne spotkanie w sprawie unijnej Agendy Cyfrowej, czyli strategii rozwoju informatyczno-technologicznego Wspólnoty do roku 2020. Główne tematy, jakie będą poruszane w czasie dwudniowej konferencji, to rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, badania i rozwój w sektorze ICT, dostęp do broadbandu, a także otwartość danych publicznych i wykluczenie cyfrowe.

Jednym z głównych prelegentów w czasie dzisiejszej popołudniowej sesji plenarnej będzie Piotr Kołodziejczyk, odpowiedzialny za strategię informatyzacji podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Można się spodziewać, że jednym z tematów jego wystąpienia, które będzie elementem sesji na temat progresu poczynionego w agendzie cyfrowej przez państwa członkowskie, będzie zaprezentowana dwa dni temu koncepcja powołania narodowego operatora telekomunikacyjnego, który miałby świadczyć usługi telekomunikacyjne dla administracji centralnej i jednostek samorządu terytorialnego. Serwis rpkom.pl pisał o tej koncepcji tutaj.