– Wciąż nie została przeprowadzona notyfikacja projektu „Internet dla Mazowsza” (IDM) przez Komisję Europejską. Otrzymanie notyfikacji przewidujemy na wrzesień. Niezwłocznie po udzieleniu notyfikacji KE rozpoczną się procedury przetargowe i następnie prace wykonawcze – poinformował rpkom.pl Filip Kowalski z Działu Społeczeństwa Informacyjnego Agencji Rozwoju Mazowsza.

Samorząd Województwa Mazowieckiego złożył wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) o dofinansowanie na 340,0 mln zł, co stanowi 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Wniosek został złożony 31 grudnia 2010r. i został rozpatrzony pozytywnie, co przełożyło się na podpisanie umowy w dniu 28 września 2011 roku.

ARM szacuje koszt realizacji potrzebnej infrastruktury na 493  mln zł.

Jak podaje Filip Kowalski, w ramach projektu planowane jest wybudowanie 3 640 km światłowodów. W całej infrastrukturze przewidzianych jest 313 węzłów w tym: 34 węzły NGA (Next Generation Access), 275 węzłów klasycznych, 4 węzły techniczne, spośród ww. 42 węzły będą węzłami szkieletowymi zawierającymi elementy aktywne takie jak routery.

Sieci dla Mazowsza chcą budować m.in. Netia oraz  Hawe z Alcatel-Lucent.