Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji opublikowała swoje stanowisko w procesie konsultacji tzw. Aneksu Antyfraudowego. W sierpniu br. Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował projekt dokumentu, który mógłby stanowić standardowy element porozumień międzyoperatorskich i przeciwdziałać nadużyciom na rynku telekomunikacyjnym.

PIIT w swoim stanowisku proponuje m.in. doprecyzowanie pojęcia „Nadużycia telekomunikacyjnego”, m.in. o enumerytywne wymienie takich zjawisk, jak generowanie sztucznego ruchu, zapętlanie połączeń, czy też tranzyt lub terminowanie połączeń na podstawie umów abonenckich (czyli np. karty SIM w bramkach FCT). Projekt PIIT wprowadza także jeszcze dalej idące pojęcie „Oszustwa telekomunikacyjnego”.

Można zauważyć, że wprowadzenie i stosowanie przez rynek tego aneksu oznacza m.in. wyeliminowanie z oferty hurtowej terminacji komórkowej bez identyfikacji numeru dzwoniącego (CLIP).

Izba oczekuje również wprowadzenia i usankcjonowania takich narzędzi, jak możliwość jednostronnej blokady połączeń na zakres numeracyjny, który może być źródłem nadużycia, możliwość wstrzymania płatności za podejrzane frakcje ruchu, wsteczne rozliczenia za ruch, którego sztuczne pochodzenie zostały dowiedzione, jak również możliwość wypowiedzenia umowy o połączeniu sieci.